ΣΠΟΥΔΕΣ

1990  Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών   Σπουδών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

1997   Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. 

2001  Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ, Τίτλος «Στοιχεία στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων», 

2009  Διδακτορικό δίπλωμα, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, θέμα «Αποτελεσματικότητα των παραμέτρων του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική της Χημείας»

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκπαιδευτικά πακέτα

 1. «Άνθρακας Α’». Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Χημείας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, έκδοση 2007, (συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα και επιμέλεια). ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚΙΙ.(http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/208 )
 2. «Χημικοί Υπολογισμοί Α’». Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Χημείας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, έκδοση 2007, (συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα και επιμέλεια) ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚΙΙ.(http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/211?locale=el)

Σημειώσεις

 1. Σημειώσεις «Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας - Σημειώσεις στατιστικής», για το εργαστήριο του μαθήματος Παιδαγωγικά ΙΙ (Κορακάκης, Παυλάτου), Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ( https://courses.chemeng.ntua.gr/download/1112 )

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό υλικό

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων

- Φυσικά Ε΄και Στ΄ Δημοτικού 

- Χημείας Β΄ Γυμνασίου 

- Χημείας Γ΄ Γυμνασίου 

- Χημείας Α΄ Λυκείου 

- Χημείας Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης 

- Χημείας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 

ως συνεργάτης εκπαιδευτικός στα πλαίσια της πράξης « Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (http://dschool.edu.gr/)

 1. Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για το προπτυχιακό μάθημα «ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Ε.Μ.Π.  Σχολής Χημικών Μηχανικών. 
 2. Εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακής διδασκαλίας και διαχείρισης των τριών μαθημάτων Παιδαγωγικών-Διδακτικής Ε.Μ.Π. Σχολής Χημικών Μηχανικών. (Παιδαγωγικά Ι, Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Παιδαγωγικά ΙI) 

Σχεδιασμός και δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών

 1. Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή «Στοιχεία στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων», Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2001 (Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας διπλώματος ειδίκευσης μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΙΧΗΝΕΤ και έγινε παρουσίαση σε συνέδριο).
 2. Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή «Ατομικά τροχιακά», ΕΜΠ,  Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Υπολογιστικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 2006 (Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε για έρευνα σε σχολεία μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και έγινε παρουσίαση σε συνέδρια).
 3. Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή «Διαχωρισμός μιγμάτων», ΕΜΠ,  Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Υπολογιστικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 2006 (Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκε για έρευνα σε σχολεία μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και έγινε παρουσίαση σε συνέδρια) .
 4. Εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή «Θεωρία δεσμού σθένους-Υβριδισμός», ΕΜΠ, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Υπολογιστικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 2006 (Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, όπου έγινε παρουσίαση σε συνέδρια και περιλαμβάνεται στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο Νηρηίδες Άνθρακας Α).
 5. Διερευνητική πολυμεσική εφαρμογή «Χημική Κινητική» για τη Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. ΕΜΠ, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Υπολογιστικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 2010 (έγινε παρουσίαση σε συνέδριο).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Διδακτορική Διατριβή

Κορακάκης Γεώργιος, «Αποτελεσματικότητα των παραμέτρων του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική της Χημείας», Διδακτορική διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, 2009. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Ερευνητική Εργασία Διπλώματος Ειδίκευσης

Κορακάκης Γεώργιος, «Στοιχεία στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», Τμήμα  Χημείας ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2001

Α.   Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 1. G. Korakakis, E.A. Pavlatou, J.A. Palyvos and N. Spyrellis, (2009). 3D visualization types in multimedia applications for science learning: A case study for 8th grade students in Greece. Computers & Education, 52 (2), 390–401. Elsevier ΑΡΘΡΟ
 2. Korakakis, G., Boudouvis, A., Palyvos, J., Pavlatou, E.A. (2012). The impact of 3D visualization types in instructional multimedia applications for teaching science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 145 – 149. ΑΡΘΡΟ
Β.     Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές
 1. Korakakis, G., Pavlatou, E., Palyvos, J., Spyrellis, N. “The effect of three types of visualization on a chemistry multimedia application for 12th grade students”. International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008), Madrid (Spain) on the 17th, 18th and 19th of November, 2008. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. Vlassi, M., Korakakis, G., Lymperopoulou-Karaliota, A., Demo on hydrogen bonding, International Technology, Education and Development Conference, (INTED 2010), Valencia (Spain), 8-10 March, 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 3. Dalacosta, K., Korakakis, G., Pavlatou, E. “Using multimedia educational games for teaching sciences in primary and secondary educational e-books”. 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012), Madrid (Spain), 19-21 November, 2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γ.   Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
 1. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε., Μπουντουβής, Α., & Παλυβός Ι. (2011). Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β’ Λυκείου. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 177-189.http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/125/87 ΑΡΘΡΟ
Δ.     Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια – σεμινάρια με κριτές
 1. Βλάσση, Μ., Καφετζόπουλος, Κ., Κορακάκης, Γ., Χαβαριώτη, Μ., Η χρήση πολυμέσων σε πειράματα επίδειξης, 9ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΕΕΧ: Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, 4-5 Δεκεμβρίου 1999, Πρακτικά σελ. 60, 1999. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. Κορακάκης, Γ., Μηνακάκη, Π., Στοιχεία στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων, 11Ο Επιμορφωτικό σεμινάριο «Η Διδακτική της Χημείας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα 1-2 Δεκεμβρίου 2001. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 3. Κορακάκης, Γ., Μηνακάκη, Π., Στοιχεία στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 9-11 Μαίου 2003. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 4. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν., “Eργαλείο παρουσίασης ατομικών τροχιακών και υβριδισμού χημικών δεσμών με τη βοήθεια των πολυμέσων”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Πληροφορική και Εκπαίδευση»”, Θεσσαλονίκη, 20-22 Φεβρουαρίου 2004. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 1. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν., “Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση των ατομικών τροχιακών”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, Σύρος 13-15 Μαΐου 2005. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 2. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν., “Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ενότητας «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Β΄ τάξης Γυμνασίου”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο  με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 3. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν., “Πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ενότητας «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Β΄ τάξης Γυμνασίου”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 15-18 Μαρτίου 2007. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 4. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν., “Μελέτη της επίδρασης τριών διαφορετικών μορφών οπτικοποίησης σε μια διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή της Χημείας Γ΄ Λυκείου”, 16o Επιμορφωτικό Σεμινάριο Χημείας της ένωσης Ελλήνων Χημικών, 1-2 Δεκεμβρίου 2007. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 5. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Παλυβός, Ι., “Διαχωρισμός μιγμάτων» 3D διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου”, 7Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-5 Ιουνίου, 2009. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 6. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Μπουντουβής, Α., Παλυβός, Ι., “Η επίδραση στο μαθησιακό αποτέλεσμα τρισδιάστατων μορφών οπτικοποίησης σε διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές των Φυσικών Επιστημών ως συνάρτηση της ηλικίας”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα, 27-30 Μαΐου, 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 7. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Μπουντουβής, Α., Παλυβός, Ι., Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β΄ Λυκείου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή - Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010 . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 8. Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α., Μπουντουβής, Α., Παλυβός, Ι., “ Παρέμβαση του Εκπαιδευτικού σε Δομικά Στοιχεία Διερευνητικής Διαδραστικής Εφαρμογής: Μια Μελέτη Περίπτωσης σε Ενότητα της Χημείας Β΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική πράξη», Σύρος 6-8 Μαΐου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 9. Βλάσση, Μ., Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α. «Δημιουργία διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών για το μάθημα της Βιολογίας στο πλαίσιο ψηφιακού εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων (e-books)», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2013. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 10. Δαλακώστα, Κ., Κορακάκης, Γ., Καλογερόπουλος, Ν. «Η συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών και προσομοιώσεων στη διδασκαλία της χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2013. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 11. Καλογερόπουλος Ν., Δαλακώστα, Κ., Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε.Α. « Τα ψηφιακά παιχνίδια ως διδακτικά εργαλεία για την εκπαίδευση των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική πράξη», Σύρος 21-23 Ιουνίου 2013. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 12. Νικηφόρος Μ. Παπαχρήστος, Αντώνης Σακελλάριος, Δημήτριος Αγγελής, Παύλος Γκαϊντατζής, Γιώργος Κορακάκης, Γιώργος Νταλάκας, Ηλίας Σιτσανλής, Τάσος Α. Μικρόπουλος «Αναπτύσσοντας ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα για τις Φυσικές Επιστήμες στο Ψηφιακό Σχολείο II» 11ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, 19-21 Οκτώβριο 2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δ.      Δημοσιεύσεις σε πανεπιστημιακές εκδόσεις (τιμητικός τόμος)

1.      G.J. Korakakis, E.A. Pavlatou, and A.G. Boudouvis, J.A. Palyvos, The impact of 3D visualization types in Educational multimedia for 12th grade science courses. Τιμητική έκδοση για τον καθηγητή Νικόλαο Σπυρέλη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΕΜΠ, Αθήνα, 2009, pp 513-520. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

60 Ετεροαναφορές Scopus

161 Ετεροαναφορές Scholar Google