ΝΟΜΟΣ OHM (ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ).

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ).

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

WIMSHURST

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ WIMSSHURST

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ