Επιμορφωτική συνάντηση με θέματα: 
Α) Μελέτη ΕΟΕΚ με τη χρήση Φωτοπυλών (Φυσική Α΄ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). (από Συντονιστή Σωτήριο Δόση)
Β) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση (Φυσική Α΄ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). (από Συντονιστή Σωτήριο Δόση)
Γ) Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη τη χρήση Φωτοπυλών (Φυσική Θετ. Προσ. Β΄ΓΕΛ). (από Συντονιστή Σωτήριο Δόση)
Δ) Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. (από Συντονιστή Σωτήριο Δόση)(από ΥΕΚΦΕ Γεώργιο Κορακάκη)