Με θέματα:

Γνωριμία με τον παλμογράφο (Φυσική Γ΄ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

A. Μέτρηση συνεχούς τάσης.

B. Μέτρηση εναλλασσόμενης και ενεργού τάσης. 

C. Μέτρηση συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης. 

D. Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης με εικόνες Lissajous.

E. Σύνθεση 2 απλών αρμονικών κυματομορφών.

F. Η χρήση του παλμογράφου στην επίδειξη του φαινομένου της επαγωγής.